Gunnesby
Göteborgs nya stadsdel
Det här är klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser. Bostäderna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och jämn temperatur både sommar och vinter.
Den klimatsmarta stadsdelen klimatsmarta målen ska styra det kommande arbetet avseende planering och genomförande av Gunnesby stadsdel Den humana staden Gunnesby stadsdel är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stadsdel, där miljön står i centrum.

LÄGESBESKRIVNING

Fastigheten är belägen i Säve, på Hisingen, ca 4 km nordost om Göteborgs centrum, med adress Rävekullevägen 1, 423 57 Säve. Omgivande bebyggelse utgörs av bostadsbebyggelse. I övrigt domineras omgivande bebyggelse av verksamheter – Jordbruk och Lättare industri. Begränsad service inom närområdet. Fullständigt serviceutbud finns i Göteborgs centrum (12,3 km) eller vid Tuve Centrum (8 km). Hållplats för allmänna kommunikationer finns inom gångavstånd.

Rävkullevägen-friluftskarta