Gunnesby
Göteborgs nya stadsdel
Det här är klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser. Bostäderna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och jämn temperatur både sommar och vinter.
Den klimatsmarta stadsdelen klimatsmarta målen ska styra det kommande arbetet avseende planering och genomförande av Gunnesby stadsdel Den humana staden Gunnesby stadsdel är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stadsdel, där miljön står i centrum.

Skriv till oss

Om ni har några frågor om Gunnesby svarar vi gärna.

Frågor

Skriv ett email via formuläret,
eller kontakta oss direkt.

Säve Gunnesby Klimatfastigheter AB (publ)
Ruskvädersgatan 8, 41834 Göteborg

E-mail. info@gunnesbystadsdel.se
Webb. www.gunnesbystadsdel.se