Gunnesby
Göteborgs nya stadsdel
Det här är klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser. Bostäderna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och jämn temperatur både sommar och vinter.
Den klimatsmarta stadsdelen klimatsmarta målen ska styra det kommande arbetet avseende planering och genomförande av Gunnesby stadsdel Den humana staden Gunnesby stadsdel är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stadsdel, där miljön står i centrum.

Mål & Vision

De klimatsmarta målen ska styra det kommande arbetet avseende planering och genomförande av Gunnesby stadsdel samt användas i kontakter med myndigheter, näringsliv och kommuninvånare m fl i syfte att beskriva Säve Gunnesby Klimatfastigheter AB (publ) mål och intentioner i förverkligandet
av Gunnesby stadsdel. 

 

Den humana staden

Gunnesby stadsdel är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stadsdel, där miljön står i centrum. Stadsdelen erbjuder attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stadsdel, där vi bär med oss de klimatsmarta målen.

Den klimatsmarta stadsdelen

Gunnesby stadsdel kommer att bestå i klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser. Bostäderna och fastigheterna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och jämn temperatur både sommar och vinter. Vi gör vår egen energi från hustaken och balkonger, den mesta uppvärmningen kommer från oss själva: husen är kraftigt isolerade i träfiber och har värmeväxling av den tysta ventilationsluften. Vi knyter ihop flera hus till ett gemensamt solcells­nät och vi sparar energi genom att husen har mycket låga förluster och återvinner varmvatten. Vi duschar med 90 procent lägre vattenförbrukning än slösande hus. Varmt vatten får vi från solen, ljus i gemensamma utrymmen från sol via fiber (ingen el).

Ett naturligt inslag i stadsdelen kom vara klimatsmarta funktioner som elbils pol, växthus och återvinningscentraler m.m.

Den innovativa staden

Gunnesby stadsdel erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.

hus_genomskuret
etc_hyreshus
etc_passivhus_peter_rosengren