Gunnesby
Göteborgs nya stadsdel
Det här är klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser. Bostäderna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och jämn temperatur både sommar och vinter.
Den klimatsmarta stadsdelen klimatsmarta målen ska styra det kommande arbetet avseende planering och genomförande av Gunnesby stadsdel Den humana staden Gunnesby stadsdel är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stadsdel, där miljön står i centrum.

DETALJPLAN

För fastigheten gäller översiktsplan och en ny detaljplan skall upprättas. Göteborg stad arbetar med flera detaljplaner för Säve, där det kan nämnas Säve Flygplats som beräknas vara klart 2022 och Säve stationshus som är under granskning för att bli lagakraftvunnen 2020. Detaljplanerna omfattar olika samhällsstrukturer för både logistik och lättare industri till samhällsfastigheter och bostäder. En rimlig uppfattning är att en ny detaljplan kan bli lagakraftvunnen 2023

nybyggnadskarta